此集团先前藉着我们IBET的名义招摇撞骗(现有8BET娱乐城),请各位不要再当无知的受害者。
一切所有不当所得已影响到本公司名誉,即刻将会追究一切责任!後果自負。

Kumpulan ini sebelum ini menggunakan nama IBET kami untuk memfitnah (kasino 8BET yang ada), jangan berhenti menjadi mangsa kejahilan.
Semua keuntungan yang tidak betul telah menjejaskan reputasi syarikat, dan semua tanggungjawab akan disiasat dengan segera! Dengan risiko anda sendiri.

25-1P30916342R03-removebg-preview.png